Information: Livförsäkringsmatematik HT2021

Information till Aktuarieföreningens medlemmar om kurser i livförsäkringsmatematik HT 2021 vid Stockholms universitet:

Efter en samlad bedömning med tanke på både aktuell lärarkapacitet och
utvecklingsarbete för kurser kopplade till Aktuarieprogrammet har vi valt att inte ge kursen Livförsäkringsmatematik I, MT7012, i år 2021 men som vanligt igen HTAB 2022.

Detta skulle kunna innebära ett problem p.g.a. att Livförsäkringsmatematik II, MT8003, som ges HTCD 2021, har Livförsäkringsmatematik I som förkunskapskrav. Institutionen
kommer dock bedöma ansökningar för Livförsäkringsmatematik II och ge dispens i de aktuella fallen.

Alltså: det kommer gå att antas till kursen Livförsäkringsmatematik II, MT8003, utan att ha läst Livförsäkringsmatematik I.

För svar på frågor och funderingar kring detta, kontakta Filip Lindskog via e-post: lindskog@math.su.se


Hälsningar,
Filip Lindskog
Programansvarig Aktuarieprogrammet