Uppdaterad policy för ersättning för resor för internationellt arbete

Uppdaterad policy för ersättning för resor för internationellt arbete

Styrelsen vill främja att fler medlemmar aktivt deltar i det löpande arbetet i de internationella aktuariella föreningarna (t.ex. IAA eller AAE).

Styrelsen beslutade därför under 2018 att införa en modell för ersättning för resor mm för att underlätta deltagande i konferenser, möten, mm. Ersättning betalas ut till de medlemmar som är aktivt engagerade i internationellt arbete för Aktuarieföreningens räkning. Vid styrelsemötet november 2018 beslutade styrelsen att erbjuda stöd för max två resor per år istället för en resa per år (per tidigare policy). Modellen ses över löpande givet kostnader mm.

Den uppdaterade ersättningsmodellen innebär därmed:

– Bidrag till två resor per person och år
– Max 10 000 kr per resa

Vänligen kontakta styrelsen för mer information (kansli@aktuarieforeningen.se).