Seminarium om Insurance Linked Securities i Oslo

Norska Aktuarieföreningen arrangerar ett seminarium om Insurance Linked Securities i Oslo 27 maj 2019. Vår förenings medlemmar är välkomna. För ytterligare detaljer se här.