Jämställda pensioner – 23 november

Socialdepartementet kommer den 23 november att arrangera en konferens om jämställda pensioner med deltagare från de nordiska länderna.

Möjlighet finns att delta i konferensen genom att kontakta s.pension.2018@regeringskansliet.se. Konferensen är också kostnadsfri.

För mer information se kopia på inbjudan här.