Inbjudan till Etikseminarium 2021

Efter ett visst uppehåll under pandemin kommer föreningen nu arrangera ett etikseminarium som krävs för diplomering. Upplägget på seminariet kommer vara lite annorlunda mot tidigare gånger och i år bestå av ett antal seminarier samt ett grupparbete. Dessa sker elektroniskt och är utspridda över oktober.

Datum och tid

Aktivt deltagande på samtliga nedanstående möten och aktiviteter är ett krav för godkänt etikseminarium och diplomering:

 1. Seminarium kring SAf:s Uppförandekod och info kring fallstudier
  1. Ledare: Marcus Granstedt
  2. Tid:  5 oktober 10.00-11.00
 2. Seminarium kring CPD och den disciplinära processen
  1. Ledare: Mattias Lundahl
  2. Tid: 7 oktober kl 10.00-11.00
 3. Seminarium kring Juridik och regelverk
  1. Ledare: Per Jakobsson
  2. Tid: 15 oktober kl 14.00-15.00
 4. Seminarium och återrapportering kring fallstudier
  1. Ledare: Mattias Lundahl, Helén Björk Westin & Marcus Granstedt.
  2. Tid: 27/10 kl 14.00-16.00

Mötena sker elektroniskt via Zoom och länk sänds ut innan respektive möte.

Grupparbeten med fallstudier

Vid det första seminariet kommer deltagarna delas in i grupper och varje grupp kommer att få en fallstudie med etiska överväganden att diskutera. Varje grupp ska själv organisera möten för att diskutera fallstudien i gruppen.

Vid det sista seminariet (seminarium 4) ska gruppen genomföra en presentation för samtliga deltagare i kursen med följande innehåll:

 1. Bakgrund / Kort beskrivning av fallstudien
 2. Beskrivning av etiska och regulatoriska problem
 3. Vägar att hantera de beskrivna problemen (samt problem med de föreslagna ansatserna)
 4. Andra överväganden

Presentationen ska ta c:a 15-20 minuter och inkludera slides/bilder. Efter presentationen kommer en diskussion bland samtliga deltagare att genomföras.  

Bokning och kostnad

Anmälan görs senast 1 oktober kl 23.59, vänligen anmäl dig via Min Sida, https://forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain

Om anmälan görs sent och på annat sätt än via bokningssystemet kan vi inte garantera att anmälan hinner tas om hand före anmälningstiden har passerat. Vid problem, kontakta: kansli@aktuarieforeningen.se

Kostnad för etikseminarium: 250 kr

Totalt antal platser: 25