Itello frukostseminarie 23 oktober om regulatoriska krav på försäkringsbranschens molnlösningar

Följande seminarium som arrangeras av Itello kan vara av intresse för aktuarier som arbetar nära admin system och beräkningssystem:

Frukostseminarier om regulatoriska krav på försäkringsbranschens molnlösningar

Datum och plats: 23 oktober 2018 8.00 – 9.00 (frukost från 7.30) Grev Turegatan 30

Per Haaland från Finansinspektionen redogör för innehållet i den fördjupade analys FI genomfört kring utlagd verksamhet. Jurist Sara Wikström från Microsoft beskriver hur molnleverantörerna kan uppfylla de regulatoriska krav som FI ställer på utlagd verksamhet

Moderator är Mikael Nyman Chefredaktör Pensionsnyheterna

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig.

http://insights.itello.se/morning-insights-oktober-2018/