Ekonomi- och skatteseminariet 2017

Ekonomi- och skatteseminariet är tillbaka!
– Seminariet anordnas i samarbete med Svenska Försäkringsföreningen.
– Vänligen anmäl dig här så gör Aktuarieföreningen en gruppanmälan.

Kostnaden för seminariet är 4.000-6.000 kr (exkl moms) beroende på vilken typ av medlemskap som innehas hos Svenska Försäkringsföreningen. Därutöver erbjuds Aktuarieföreningens medlemmar 1000 kr i ytterligare rabatt, om anmälan sker här via oss.
– All betalning sker till Svenska Försäkringsföreningen genom faktura.
– Nedan följer kort information om seminariet.

Ekonomi- och skatteseminariet – status efter implementeringen av nya regelverk
Ett seminarium som vänder sig till dig som arbetar som ekonom, controller eller som aktuarie inom försäkringsbranschen. Seminariet syftar till att lyfta relevanta frågeställningar inom ekonomi- och skatteområdet och få dem belysta ur olika synvinklar. Vi kommer att göra utblickar mot regelverksförändringar och de utmaningar som dessa medför för försäkringsbranschen. Moderator för seminariet är Henrik Sandberg, CFO, Länsförsäkringar AB.

Utmaningar och lärdomar efter den första Solvens II-rapporteringen?

  • Vad händer med rapporterna till Finansinspektionen?
  • Hur påverkar GDPR ekonomisystem och aktuariearbetet?
  • Vilken påverkan kommer IFRS 17 att ha?
  • Hur ser försäkringsindustrin ut i ett Europa efter Brexit – blir det fler eller färre jobb här?

Notera att seminariet har en kostnad som faktureras, se ovan.

Välkommen!