Yttrande över Finansinspektionens modifierade förslag till ny föreskrift om val av räntesats

 

Läs remissvaret här.