Yttrande över Finansinspektionens förslag till ny föreskrift om val av räntesats

Läs remissvaret här.