Utredning av total tjänstetid för ITP-planen

Pensionsutskottet klargjorde hur man beräknar total tjänstetid för ITP-planen i följande remiss.