Svenska Aktuarieföreningen lämnar härmed följande yttreande om IORP II avseende diarienummer Fi2014/1418

Remissvar Fi2014-1418 IORP II 2.1