Skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Svenska Aktuarieföreningen skickade ett yttrande kring ”Skatt på trafikförsäkringspremie m.m.” till FI. Läs mer här.