Remissvar Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna

Svenska Aktuarieföreningen har lämnat remissvar i utredningen ”Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna”. Föreningen är i huvudsak positiv till förslaget även om det finns en del detaljer att fundera över. En modernisering av språket i lagtexterna välkomnas också. Läs hela svaret här.