Remissvar gällande ändring av FFFS 2007:24

Aktuarieföreningen har lämnat remissvar gällande Finansinspektionens förslag till ändring av ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder. Svaret hittar du här:

Remiss-ränteantagande-i-FIs-föreskrifter-FFFS2007_24