Remissvar, FI Dnr 10-9537

Föreningen har avgett yttrande över Finansinspektionens ”Förslag till nya och ändrade regler för försäkringsföretag till följd av Solvens 2″. Du hittar remissvaret här