Remissvar derive UFR and its implementation

Comments Template on the ”Consultation Paper on the methodology to derive the UFR and its implementation”. Föreningens svar kan man läsa här.