Remissvar angående rörelsereglering för försäkring och tjänstepension

Aktuarieföreningen har lämnat remissvar gällande Finansdepartementets SOU 2011:68. Svaret hittar du här:

Remissvar gällande Finansdepartementets SOU 2011-68