Remissvar 2014:7, gällande SII-direktivet

Aktuarieföreningen har idag lämnat remissvar 2014-3173 till FI gällande 2014:7 – angående genomförande av SII-direktivet på försäkringsområdet.

Svaret hittar du här:

Remissvar Fi 2014-3173 från Svenska Aktuarieföreningen om SII-direktivet