Remissvar 2014-3021 till FI gällande tjänstepensionsföretag

Svenska Aktuarieföreningen har lämnat ett remissvar (2014-3021) till Finansinspektionen gällande ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Svaret hittar du här…

Remissvar SOU2014_57 141216