IASP

Till aktuarieföreningens medlemmar skrev man kommentarer kringIASP.