Hantering av ITP-planen som förmånsbestämd pensionsplan

Pensionsutskottet klargjorde hur ITP-planen ska hanteras, i följande remiss.