”Reservsättning inom sakförsäkring: Makro, mikro och maskininlärningsmetoder” – Presenterad 10 maj 2022