Hur bestäms målkapitalet för en försäkringsbolagsportfölj?