Svar på remisser avseende tjänstepensionsföretag

Aktuarieföreningen har genom utskotten (tjänstepension med support från liv) sammanställt svar till två remisser avseende föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för
tjänstepensionsföretag.

Svaren har skickats till FI och finns här och här.