Svar på remiss avseende Försäkringsrörelse och Fösräkringstekniska grunder

SAf har svarat på remiss från Finansinspektionen avseende Försäkringsrörelse och försäkringstekniska grunder enligt dokument här.