Svar på remiss avseende Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Saf har svarat på remiss från Finansdepartementet avseende Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar. Svaret finns att läsa här.