Svar på remiss avseende Avgifter för återköp och överföring av livförsäkring.

SAf har svarat på remissen kring Avgifter för återköp och överföring av livförsäkring här.