Seminarieserie om finansiella marknadsrisker inom försäkringsområdet

Kapitalförvaltning och en förståelse för marknadsrisker har alltid varit viktigt för försäkringsbolagen. Med de nya krav på kapitaltäckning som kommande Solvens II-regelverket innebär, blir det allt viktigare att man i fler delar av verksamheten har en förståelse för hur försäkringsbolagets och försäkringsbeståndens investeringsportföljer påverkar bolagets risker. Tanken med denna seminarieserie är att belysa olika aspekter av ett försäkringsbolags marknadsrisker samt att ge en ökad förståelse för den kapitalförvaltning som sker på bolagen.

Seminarieserien kommer att inkludera sju frukostmöten under perioden 30 september – 11 november.

Priset för medlemmar är 3 000 kr och för icke-medlemmar 6 000 kr.

Anmälningar tas emot 31 augusti – 24 september.

Fullständigt program finns här.