Seminarieserie hösten 2014

Aktuarieföreningen arrangerar under hösten en seminarieserie kring stokastisk modellering och interna modeller inom försäkring, som vi hoppas skall vara intressant för våra medlemmar. Möjligheten att använda sig av en intern modell inom Solvens II har inneburit ökat fokus på modeller och metoder för stokastisk modellering, vilket sysselsätter allt fler aktuarier på olika sätt. Tanken med denna seminarieserie är att belysa olika aspekter av stokastisk modellering, inklusive modellvalidering och processer för myndighetsgodkännanden inom Solvens II.

Fullständigt program samt information om anmälan återfinns här.