SCOR Sweden Re instiftar årligt aktuariepris

SCOR Sweden Re har valt att instifta ett pris om 25 000 kr för bästa diplomarbete. En pristagare kommer årligen att väljas av en priskommitté utsedd av Aktuarieföreningens styrelse, bestående av medlemmar i föreningen där åtminstone en sitter med i diplomnämnden. Denna kommitté väljer årligen bland de senaste tre årens diplomarbeten utifrån kriterier som kvalité, tydlighet, presentation och relevans för andra aktuarier. Med diplomarbete avses det självständigt utförda arbete som skall skickas in som en del av ansökan om diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen.

Mer information finns här.