SAFs remissvar avseende tillkännagivandena runt tjänstepensionsregleringen

Saf har svarat på remiss från Finansdepartementet avseende Tillkännagivandena runt tjänstepensionsregleringen. Svaret finns att läsa här.