Presentation av diplomarbeten den 31:a januari

 Presentation av diplomarbeten sker fredagen 31 januari kl. 10:00 – 11:30 på Finansinspektionen, Brunnsgatan 3.

Kl 10:00: Jenny Areskogh

Undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata.

Kl 10:45: Andre Wong

Värdering av sjukaffär.

Föreningens medlemmar är välkomna att delta. Anmälan görs via föreningens bokningssystem på forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain. Vid eventuella problem kan anmälan göras direkt till Sören Kruse, soren.kruse@fi.se. Anmäl ert besök i receptionen senast kl. 9:55 resp. kl. 10:40.