Presentation av diplomarbeten 27 januari

Presentation av diplomarbeten sker tisdagen 27 januari kl 9:00 – 10:40 på Finansinspektionen, Brunnsgatan 3. Tove Brickner, Länsförsäkringar, presenterar sitt arbete med rubriken Prissättning av delkaskoförsäkring – en metodjämförelse”. Vadím Ovtchinnikov, Cavendi Management Consulting, presenterar sitt arbete med rubrikenParameter setting for yield curve extrapolation and the implications for hedging”.

Fullständig kallelse finns här.