Presentation av diplomarbeten 21 maj 2014

Presentation av diplomarbeten sker onsdagen 21 maj kl 10:00 – 11:40 på Finansinspektionen, Brunnsgatan 3.

Kl 10:00: Anna Flodström, Länsförsäkringar

Separation av IBNYR och IBNER i reservsättningen för sjuk- och olycksfallsskador

Kl 11:00: Johan Dellner, Milliman

The impact of the underlying interest rate process – when calculating the best estimate of liabilities

Anmälan:

-Via länken: forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain

-Vid problem kan anmälan också göras till soren.kruse@fi.se

Anmäl er i receptionen senast kl 9:50 resp kl. 10:50, kontaktperson är Sören Kruse, soren.kruse@fi.se.