Nytt från Insurance Comittee

Nyheter från AAE och Insurance Committee förmedlat av Katarina Östberg,
-Anteckningar från telefonmöte med Insurance Committe 2015-08-24

-Minnesanteckningar från möte mellan AAE och EIOPA 2015-07-01

-Resultat från AAE:s enkät om lågräntemiljö