Nya kompetenskrav

Bland annat med anledning av Finansinspektionens nya föreskrifter FFFS 2014:7 har aktuarieföreningens utbildningsutskott reviderat kompetenskraven för medlemskap. Ändringarna gäller framförallt kraven för diplomerat medlemskap. Beslutet ska ses som ett inriktningsbeslut, det slutgiltiga beslutet kommer delvis bero på vad Finansinspektionen fastställer när det gäller krav på aktuariefunktionen i samband med Solvens II. Kompetenskraven avses börja gälla från 2016-01-01 och kan läsas via länken nedan.

Kompetenskrav 2015-04-29, inriktningsbeslut