Ny uppförandekod som gäller från 1 jan 2021

SAf har sedan länge haft en Etisk policy som gäller för föreningens samtliga medlemmar. Denna slutar gälla från 1 januari 2021.

Från 1 januari 2021 gäller istället en ny Uppförandekod för samtliga medlemmar i Svenska aktuarieföreningen. Uppförandekoden finns på föreningens hemsida – se här.

Koden är ursprunligen framtagen av Actuarial Association of Europe (AAE) och gäller för AAE:s medlemsföreningar.

Vi planerar för att hålla ett föreningsmöte med fokus på den nya uppförandekoden under kv 1 2021.

Hälsningar, Styrelsen