Möte den 24/4 2008

Tid: 24/4 kl 16.00
Lokal: FI, Brunnsgatan 3.

Sarah McPhee talade om AMF Pension – Fortsatt bra kapitalförvaltning.

Läs protkollet.