Möte den 22/9 2008

Måndagen den 22 september 2008, kl. 16.00
Lokal: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3

Esbjörn Ohlsson presnterade Sakförsäkringsrisker i ettårsperspektiv.

I Solvens II och många andra riskmodeller betraktar man riskerna under ett kalenderår. Detta till skillnad från s k stokastisk reservsättning, där risken i reserverna beräknas ur ett ultimoperspektiv. Vi reder ut skillnaden och beskriver principiellt hur man kan räkna ut ettåriga reserv- och premierisker. I mån av tid diskuteras även hur man kan beräkna riskmarginaler med Cost-of-Capital-metoden och hur riskmarginalerna påverkar den totala försäkringsrisken. Föredraget bygger på en artikel som presenterades på ASTIN-mötet i Manchester i juli 2008, sepresentationen.