Möte den 18/11 2008

Tisdagen den 18 november 2008, kl. 16.00
Lokal: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3

Jon Dutrieux och Bertil Thorslund talar om Försäkringskassans metoder för att göra prognoser för utvecklingen av sjukförsäkringen.

Föredragshållarna är försäkringsanalytiker och har mångårig erfarenhet av uppföljning, analys och prognos inom arbetsmarknads- och socialförsäkringsområdena.