Möte 9/12 2010

Svenska Aktuarieföreningen inbjuder till sammanträde

Torsdagen den 9 december 2010, kl. 16.30
Lokal: Trygg Hansa, Fleminggatan 18

Aktuariefunktion och Riskkontrollfunktion under Solvens II – i fredlig samverkan?

Gästtalare denna gång är Claes Thimrén, Chief Risk Officer i Länsförsäkringar AB. Claes kommer att prata om aktuariefunktion och riskkontrollfunktion under Solvens II. Solvens II innebär mer detaljerade regler i lagstiftning för aktuariefunktionens resp. för riskkontrollfunktionens uppgifter. Vad ska riskkontrollfunktionen svara för? Hur relaterar sig det till aktuariefunktionens uppgifter?