Möte 8/6 2009

Måndagen den 8 juni 2009, kl. 16.00
Lokal: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Program
Ordföranden inleder med ordinarie föreningsärenden
1. Val av justeringsman
2. Meddelanden
3. Övriga frågor

Cecilia Hermansson är chefekonom i Swedbank, och kommer att tala under rubriken ”Från hett till iskallt – När vänder det?”, där hon tar ett grepp kring konjunktur och finanskris. Frågan kommer att beröras ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.