Medlemsmöte 4 juni 2014

Longevity Risk and Longevity Trends, Steven Haberman, Cass Business School, City University London
Tid: Onsdagen den 4 juni 2014 kl 17.00 Plats: PwC, Torsgatan 21 (i Bonnierhuset)

På mötet ska vi informera om hur en arbetsgrupp ska hjälpa diplomnämnden med beredning av ärenden enligt övergångsregler för CERA-certifiering. Arbetsgruppen kommer att bestå av Erik Alm och Malcolm Campbell. Några nya medlemmar ska alltså inte väljas in i diplomnämnden på detta möte som en tidigare version av kallelsen angav.

Föredraget kommer att hållas på engelska och ha följande innehåll :

The fact that we are living longer in many developed (and developing) countries has a significant financial effect on individuals, governments, social security systems, pension plans and insurance and reinsurance companies. In this context, we will define longevity risk and we will examine the background in terms of historical trends and consider the financial implications. In order to plan in advance for these changes, we require reliable models that enable the accurate forecasting of future longevity trends and the measurement of uncertainty. We will examine different approaches to the modelling of the trends in the underlying mortality rates as well as the mortality improvement rates. We will present some results from comparative studies of modelling and forecasting and reflect on the state of the science.