Möte 4/6 2013

Aktuarieföreningen kallar till ett medlemsmöte den 4 juni.

 Föredrag:  Analyser av livslängdsprognoser och den demografiska utvecklingen, som utgör underlag till Pensionsåldersutredningen. 

 Tid: Tisdagen den 4 juni kl 17.00

 Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86

 I april presenterade Pensionsåldersutredningen sitt slutbetänkande (S 2011:05). I utredningen föreslås en rad åtgärder som syftar till att förmå arbetstagare till ett längre yrkesliv, dvs arbete i högre åldrar. Som bakgrund till utredningens förslag återfinns prognoser om befolkningsutveckling och ökad livslängd. Lena Lundkvist och Örjan Hemström  är anställda vid prognosinstitutet på SCB kommer till mötet för att presentera data, metoder och bedömningar som ligger till grund för utredningens resonemang i dessa frågor.

 Förhandsanmälan till sammanträdet görs till Hannah Reijs Richards via hannah.reijs.richards@skandia.se.

Anmälan görs senast torsdagen den 30 maj kl 15. Vänligen var tydlig med om anmälan avser exklusive eller inklusive måltid (100 kronor) och om vegetarisk kost önskas. Anmälan till måltiden är bindande.