Möte 29/9 2010

Svenska Aktuarieföreningen inbjuder till sammanträde

Onsdagen den 29 september 2010, kl. 17.00
Lokal: Trygg Hansa, Fleminggatan 18

Program
Sebastian Arslanogullari, Ph.D, fondförvaltare och kvantanalytiker på Swedbank Robur Asset Allocation, talar om
Simulering av stokastiska scenarier genom att kombinera GARCH-modeller, extremvärdesteori och copulas.