Möte 24/11 2011

Svenska Aktuarieföreningen inbjuder till medlemsmöte.

Per Edholm, riskanalytiker Länsförsäkringar, talar under rubriken ”Metodik för att skapa beroendestruktur för sakförsäkringsrisker”.

En av de stora utmaningarna i utvecklandet av interna modeller inom Solvens II är att fastställa beroenden mellan sakförsäkringsrisker. Per kommer att presentera en metodik som skapar en beroendestruktur för sakförsäkringsrisker som är framtagen för att:
– hantera ett för ändamålet begränsat dataunderlag,
– vara oberoende av riskkvantifieringsmetodik av risksegment, (möjliggör att vedertagna aktuariella metoder går att använda i riskkvantifiering av risksegmenten samt att påbörjad metodik för dessa segment inte behöver ändras),
– använda sig av metoder som harmoniserar med annan riskkvantifiering och ge synergieffekter i riskarbetet.

Torsdagen den 24 november 2011, kl. 17.00
Lokal: Alecta, Regeringsgatan 107

Program
Ordföranden inleder med ordinarie föreningsärenden.
1. Val av justeringsman
2. Meddelanden
3. Övriga frågor

Efter mötet blir det en enkel måltid till kostnaden 100 kr.
Förhandsanmälan till sammanträdet görs till Mina Moadab via mina.moadab@alecta.se. Anmälan görs senast måndagen den 21 november kl 15.
Vänligen var tydlig med om anmälan avser exklusive eller inklusive måltid och om vegetarisk kost önskas. Anmälan till måltiden är bindande.

Kallelse medlemsmöte