Möte 22/9 2009

Tisdagen den 22 spetember 2009, kl. 16.00
Lokal: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Program
Ordföranden inleder med ordinarie föreningsärenden
1. Val av justeringsman
2. Meddelanden
3. Övriga frågor

Stipendiaterna Ieva Gediminaité och Tobias Janstad, båda från Trygg-Hansa, refererar innehållet från årets sommarskola.

Den Nordiska Sommarskolan 2009 hade två ämnen:
– Management of economic and demographic risk in life insurance and pensions.
– Marked point processes and continuous credibility theory with applications to claims reserving in general insurance, catastrophe risk, and securitization.

Föredraget avslutas med en kortfattad genomgång av föreläsning Projecting future buildings water loss premiums from climate scenario.