Medlemsmöte 22/4 2014

Föredrag : Telefonen som givare för försäkringstelematik – sanning eller fiktion? Peter Händel, KTH

Tid : Tisdagen den 22 april 2014 kl 17.00 Plats: PwC, Torsgatan 21 (i Bonnierhuset)

I föredraget får vi veta att Försäkringstelematik för privatfordon börjar ta fart. Enbart i USA har Progressive Insurance fler än 2 miljoner kunder i sitt program baserat på fast installerade givare. Extra utrustning som behöver installation och underhåll hindrar ofta skalbarheten så en tydlig trend är att försöka ersätta den fastmonterade elektroniken med förarens smarta telefon, samt att utnyttja telefonens sensorer, beräkningskapacitet och trådlös kommunikation.

Flera av de stora internationella systemleverantörerna erbjuder nu smartphone-baserad försäkringstelematik på flera marknader. Under det senaste kvartalet har t.ex. både Wipro och TCS släppt lösningar på marknaden. Det finns fundamentala skillnader i mättekniken mellan en klassisk fast installation och en smartphone, som påverkar hur data skall tolkas och kan användas. Röster har höjts att telefonen inte levererar data av tillräcklig kvalitet för försäkringslösningar.

Seminariet tar sin utgångspunkt i försäkringstelematiken och diskuterar från en teknisk utgångspunkt frågor som sensorer, datakvalitet, körbeteendemått på ett övergripande plan. Avlutningsvis spekulerar vi lite hur sensortekniken kan användas för andra typer av försäkringar, samt berör vissa etiska frågor och gränsdragningsproblem som vi mött under vägen.