Möte 15/6 2010

Tisdagen den 15 juni 2010, kl. 16.30
Lokal: Trygg Hansa, Fleminggatan 18

Program
Föredragshållarna berättar om sin nyutgivna bok om prissättning inom sakförsäkring med generaliserade linjära modeller (GLM). Föredraget är tänkt att ge en lättillgänglig överblick över området (även för den som inte har specialkunskaper om sakförsäkring) och diskuterar vad användningen av GLM har tillfört prissättningen. Några tillbakablickar på tidigare insatser av svenska aktuarier utlovas också. Läs mer.

Ordföranden inleder med ordinarie föreningsärenden
1.      Val av justeringsman
2.      Meddelanden
3.      Övriga frågor