Möte 11/10 2011

Diskussion med diplomnämnden

Lokal: Alecta, Regeringsgatan 107
Tid: tisdagen den 11/10 klockan 17.00

Reglerna för diplomering av aktuarier fastställs av Svenska Aktuarieföreningen. Reglerna är konsistenta med regler fastställda av Group Consultatif som gäller inom EU.

Mötet syftar till att ge en inblick i diplomeringsreglerna och dess tillämpning. Särskilt fokuserar vi på nuvarande regler. Vi börjar med en genomgång av grundreglerna och diskuterar därefter hur reglerna normalt tolkas.

Vidare diskuteras generellt om diplomering av aktuarier och varför det är viktigt för den framtida professionella utvecklingen som aktuarie. Vikten av vidareutbildning som aktuarie tas också upp.

En annan viktig fråga är hur ett diplomarbete skall utformas, dess omfattning och de grundläggande reglerna för dess godkännande diskuteras också.

Medlemsmötet är ett utmärkt tillfälle att ställa frågor till diplomnämnden angående kurser och diplomeringskrav.

Välkomna!

Presentationsmaterialet finner du här: Diplomnämndens arbete